1001

Brugman Prijslijsten

Prijslijst Brugman 3 talen

Alle jaren worden de prijslijsten meerdere malen geupdate met specifieke vereisten land per land en met elk een specifiek gamma. De technische input beïvloed de pagina opmaak, omdat leesbaarheid de voorrang geniet op het grafische. Het is in de eerste plaats een informatief document. 

Go back